Barrierer ved international handel

Danske iværksættere og virksomheder er i dag mere international handlende end nogensinde før.

Med et blomstrende dansk erhvervsliv bliver interessen fra udlandet også større. Når det kommer til handel med udenlandske virksomheder og personer, er der nogle faktorer der skal overvejes i forbindelse med handler, møder m.m.

Kulturforskelle

Når der interageres med virksomheder og personer, fra et andet land med en anden kultur end i Danmark vil der forekomme nogle kulturelle etiske regler og normer, som der skal tages i mente når der skal kommunikeres med udlandet.

I forhold til de kulturelle aspekter, så er det ofte i forbindelse med fysiske møder der vil komme nogle barrierer. Om det er kutyme at give hånd og bukke ved møde, eller om det er forventet at der medbringes en gave til mødet. Der er mange forskellige forventninger og normer, som der muligvis bør undersøges før i sætter jer ned ved forhandlingsbordet.

Sprogbarrierer

I Danmark er vi veluddannet i det engelske sprog, som vi bliver undervist i helt fra barnsben i folkeskolen. Dette er dog ikke tilfældet for alle af Vestens lande. Generelt bør det forventes at en udenlandsk virksomhed også ville kunne præstere at tale det engelske sprog, som overordnet set er det mest globalt spredte sprog.

Det ses dog ofte at der i international handel vil forekomme personer og virksomheder, som ikke har nogen med engelske sprogkundskaber, i den øverste afdeling af organisationen. Derfor er det ekstremt heldigt at vi i Danmark har mange fremragende veluddannede tolke til rådighed. Der er tolkevirksomheder, som specialiserer sig i at uddanne og udleje tolke, til alle verdens sprog.

Behov for tolke indenfor landets rammer

I Danmark har vi efterhånden fået et ekstremt mangfoldigt land. Antallet af nationaliteter er ved at være på et meget højt niveau, og det danske og engelske sprog er ikke det mest udbredte hos for eksempel flygtninge. Derfor kan det være fordelagtigt for eventuelt hospitaler at have tolke på standby. Ved en akut situation kan det være svært at forklare situationen hvis modtageren hverken forstår dansk eller engelsk.

Udover de akutte problemer som dette, kan tolke også yde hjælp ved simple opgaver, som en tur i banken, jobsamtale, advokater og meget mere.

Mere end sprogtolkning kan dog tilbyde, da der også kan være andre barrierer der skal overkommes, for at få en fuldkommen forståelse. Det er her der tænkes på sygdommen døvhed. Udover blot at tilbyde sprogtolke, er det også muligt at kunne hyre en tegnsprogstolk, såfremt modtageren kan forstå tegnsprog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.