Rådgivning i forbindelse med forsikringsskader på din ejendom

JPH Forsikringsskader A/S er et rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder professionel forsikringsrådgivning i forbindelse med skader på din ejendom. Vi har flere års erfaring med håndtering af forsikringssager, og vi arbejder for at sikre, at du som skadelidt får den erstatning, du har krav på.

Hvilke forsikringsskader kan vi hjælpe dig med?

Som boligejer kan du let komme til at føle dig meget sårbar, hvis ulykken pludselig rammer. Hvis dit hus brænder, skal du ikke blot forholde dig til tabet af din ejendom og dine personlige ejendele, du skal også jonglere med praktiske gøremål, tage kontakt til forsikringsselskab og myndigheder og udarbejde en skadeopgørelse. JPH Forsikringsskader A/S kan være dig behjælpelig i denne proces. Vi hjælper dig med at lave en udførlig skadeopgørelse, hvilket kræver en grundig gennemgang af boligen, så alle detaljer kommer med. Dette er nødvendigt for at sikre, at du får den korrekte erstatning for dit tab. Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med en vandskade. Vi hjælper dig med at klarlægge omfanget af skaden i samarbejde med taksator og skadeservice. Og vi er behjælpelige med at skabe et overblik over det videre forløb fra udbedring af skaden til reetablering af det ødelagte. Hvis du som privatperson står for opførelsen af dit eget hus, kan du risikere at opdage en byggeskade, når du flytter ind i din nyopførte bolig. Vi har stor erfaring med håndtering af byggesager, og vi hjælper dig gerne med at undersøge skaden og årsagen til den. I nogle tilfælde kan byggesager udmunde i syn- og skønsforretninger for retten. I sådanne tilfælde vil de stridende parter i en retssag – eksempelvis boligejer og entreprenør – være enige om at bede en uafhængig syn- og skønsmand om at besvare tekniske spørgsmål vedrørende bygningsskaden. Denne syn- og skønsmand kunne være en rådgiver fra JPH Forsikringsskader A/S. Vi tilbyder også råd og vejledning i forhold til storm- og snetrykskader, ligesom vi stiller vores ekspertise til rådighed ved ejerskifteskader.

Kontakt os nu    

Hos JPH Forsikringsskader A/S er vi klar til at hjælpe dig, hvis du har en forsikringsskade. Vi hjælper dig med at danne et overblik over skadens omfang, og vi bistår dig i processen fra udbedring af skaden til reetablering af din bolig. Vi er desuden behjælpelige med erstatningsopgørelse i forbindelse med skaden på din bolig, og vi står også gerne for kontakten til dit forsikringsselskab. Send en mail til jes@jph.dk eller ring på telefon 98 84 11 55, og lad os fortælle dig, hvad vi kan gøre for dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.